You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Poniedziałek, 19 lipiec 2021r.
STRUKTURA

Struktura organizacyjna Służby Wywiadu Wojskowego została określona w nadanym przez Ministra Obrony Narodowej w 2008 r. statucie SWW, ostatnio zmienionym zarządzeniem MON z dnia 14 października 2020r.

W skład Służby Wywiadu Wojskowego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Gabinet Szefa
 • Departament I
 • Departament II
 • Departament III
 • Departament IV
 • Departament V
 • Biuro Ochrony i Osłony
 • Biuro Finansowo-Logistyczne
 • Biuro Kadr
 • Biuro Prawne
 • Biuro Ewidencji i Archiwum
 • Centrum Kształcenia 
 • Zespół Audytu Wewnętrznego

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych Służby Wywiadu Wojskowego określają regulaminy organizacyjne jednostek Służby Wywiadu Wojskowego.