You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Poniedziałek, 19 lipiec 2021r.
ZASTĘPCY SZEFA

Zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego

Zastępców Szefa Służby Wywiadu Wojskowego powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej, na wniosek Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,  po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.