You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Poniedziałek, 19 lipiec 2021r.
SZEF

Szef Służby Wywiadu Wojskowego – gen. bryg. Marek Łapiński

Szef Służby Wywiadu Wojskowego:

  • jest centralnym organem administracji rządowej,
  • podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania,
  • działa przy pomocy Służby Wywiadu Wojskowego powołanej 1 października 2006 roku na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. nr 104, poz. 790 oraz nr 218, poz. 1592),
  • jego działalność podlega kontroli Sejmu.

Szefa Służby Wywiadu Wojskowego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii:

  • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Kolegium do Spraw Służb Specjalnych,
  • Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.