You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Poniedziałek, 19 lipiec 2021r.
STRONA GŁÓWNA

Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) jest służbą specjalną, właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 

SWW powstała z dniem 1 października 2006 r. i działa na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

 

SWW jest członkiem międzynarodowej wspólnoty wywiadowczej. Aktywnie uczestniczy w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy wiodącymi służbami wywiadowczymi państw NATO i UE, przyczyniając się jednocześnie do budowania bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym.

 

Pełna zaangażowania i poświęcenia służba żołnierzy i funkcjonariuszy SWW, z którą wykonują rozkazy i powierzone zadania, prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.Na wniosek Służby Wywiadu Wojskowego w dniu 30 kwietnia 2019 r. Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak wydał decyzję w sprawie zmiany dotychczasowego terminu święta Służby.

Obecny termin święta SWW, tj. 11 maja, związany jest z dniem 11 maja 1919 r., w którym - na mocy Rozkazu nr 139 Szefa Sztabu Generalnego z dnia 9 maja 1919 r. - dokonano reorganizacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, czyniąc Oddział II podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie pracy informacyjnej. W tych ramach strukturalnych polski wywiad wojskowy - niezależnie od kolejnych zmian nazw Naczelnego Dowództwa na Sztab Generalny, Sztab Główny i Sztab Naczelnego Wodza - funkcjonował w okresie międzywojennym oraz podczas II wojny światowej, odnosząc liczne sukcesy wywiadowcze i zyskując międzynarodową renomę.