You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Niedziela, 9 sierpień 2020r.
ZASTĘPCY SZEFA

Zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego

Zastępców Szefa Służby Wywiadu Wojskowego powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej, na wniosek Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,  po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.